Česká numismatická společnost, z.s.
pobočka v Táboře

Historie

     Dne 20. listopadu 1960 byl založen v Táboře numismatický kroužek při táborském muzeu. Kroužek měl 9 zakládajících členů a prvním předsedou se stal Pankrác Zajíček.

     Předtím však byl již 8.12.1936 učiněn první pokus o založení numismatického kroužku za spoluúčasti táborského muzea. Na první schůzce byli přítomni funkcionáři NSČS, předseda R. Pilát, dr. V. Katz, Přibyl, Pelhřimovský a dr. Záleský. V červnu 1936 vystavovali táborští numismatikové mince a medaile. ... kroužek v Táboře, založený v rámci NSČS v roce 1936, nevyvíjel dlouho svou činnost a záhy zanikl. ...

     V roce 1961 uspořádal kroužek pod názvem "Tisíc let české mince" výstavu mincí doby denárové, brakteátové a z údobí českých grošů, především z doby husitské. Výstava byla instalována ve vlastivědném muzeu v Táboře. Dále uspořádal výstavu "Velké postavy husitských dějin na medailích a plaketách". Vystavené exponáty byly kroužkem věnovány muzeu. Obě výstavy měly mimořádný úspěch a těšily se velkému zájmu. Kroužek tak dokázal svou těsnou spolupráci s husitským vlastivědným muzeem. Kromě toho také pomáhal zpracovávat numismatické sbírky muzea. Muzeum umožnilo pobočce pořádat členské schůze v místnostech muzea.

     V roce 1986 měla pobočka 77 členů z okresů Tábor, Písek a z části okresů Pelhřimov a Jindřichův Hradec.

R.Brunner – V.Klíma: Sedmdesát let ČNS

FUNKCIONÁŘI ČNS POBOČKY V TÁBOŘE 2024 - 2025

VÝBOR POBOČKY

  • Ing. Jan Setunský      předseda pobočky
  • Dalibor Zásměta        hospodář, aukční referent
  • Ing. Milan Krátký        jednatel
  • Petr Prokeš                člen (propagace a vydavatelství)
  • Mgr. Milan Churáň     člen
  • Václav Blecha            člen

 
REVIZNÍ KOMISE

  • Mgr. František Janda      předseda komise
  • Mgr. Jiří Beneš                 člen
  • Bc. Adam Hašpl               člen 


Název: ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST, z.s. pobočka v Táboře
Sídlo: Husovo nám. 2870, 390 02 Tábor
Identifikační číslo: 600 63 033
Právní forma: Pobočný spolek