Dějiny

Studie erbovních lvů a Boemané - ČNS Tábor, Ing. Jan Setunský - únor 2023

Exilová normansko – norská a langobardská větev kmene Hildů (Hillů) a Britských Wulfů (Wolfů), ... (zobrazit) ,
Příloha – Rodokmen: Studie erbovních lvů a Boemané


Boemi v rozrodu Rapotů-Děpoldiců - Ing. Jan Setunský

Rapotové a Diepoldici, dnes známí především jako markrabata z Vohburgu a Chamu ... (zobrazit)

Rodokmen Aribonů a Diepoldiců / Rapotů ve vazbě na Vršovce z Boemů - (zobrazit)


Česká Kněžna Adivea Hemma Burgundská *937+'970 + (2.žena Boleslava II.)

Rodinné vazby 10.st. Českých kněžen Aedivy Burgundské a Hemmy Italské, Západofrancké Emmy Reginy (zobrazit)


HOROLOGIUM OLOMUCENSES – Ing. Jan Setunský

Dne 27.ledna 1062 umírá druhá Vratislavova žena Adléta Uherská. Ještě do konce roku se kníže Vratislav ... (zobrazit)

On 27 January 1062, Vratislaus' second wife, Adleta of Hungary, dies. ... (view the article)


Ing. Jan Setunský – BOEMANÉ Dějiny rodu Hilů a Wolfů VRŠOVCI - Nová kniha

Nová kniha: BOEMANÉ, Jan Setunský - Základní dílo - ukázka z knihy. ... (zobrazit)

Nová kniha: BOEMANÉ, Jan Setunský - Základní dílo - anotace. ... (zobrazit)


KATEDRÁLA HNĚZDNO – REBUS NÁPISU BRONZOVÝCH VRAT IN DOM ZU GNESEN

Ještě k nápisu bronzových dveří v Dómu NNVs P.M. v Gnieznu – J Setunský, ČNS Tábor 2020 ... (zobrazit)


Soužití Keltů s Bohy - ČNS Tábor 2015 Ing. Jan Setunský

Soužití Keltů s Bohy ve starověké Evropě a v Boiohemii (zobrazit článek)

Celts' coexistence with Gods in ancient Europe and Boiohemie (view the article)

Das Zusammenleben von Kelten und Göttern in Europa und im Boiohaemum des Altertums (Anzeige)


Čechy Bořivoje II. a Vladislava I. ve 12.st. - ČNS Tábor 20.4.2018 Ing. Jan Setunský

Věnováno Ing.Arch. Václavu Tatíčkovi za objev českého Leonarda da Vinci rané Evropy, ... (zobrazit článek) 

Boemové-Norská větev Wolfů kmene Vršovců, Hilderbertův rodokmen


Obnova státu Čechů a Moravanů v 11.st. - ČNS Tábor 16.3.2018 Ing.Jan Setunský

Věnováno Ing.Arch. Václavu Tatíčkovi za objev českého Leonarda da Vinci rané Evropy, ... (zobrazit) 

Hilderbertův rodokmen


Boj Přemyslovců o Čechy a Moravu v 10.st. - Ing. Jan Setunský

ČNS Tábor červen 2024 ... (zobrazit článek) , Přemyslovci v Evropě 780 ÷ 1980


Slované na území Čech a Moravy v 7. až 9.st. - Ing. Jan Setunský

přednesl na schůzi ČNS Tábor 16.12.2017 ... (zobrazit článek) , Rodokmen varinta 1. Rodokmen varinta 2.


900.let Hildeberta Všebora z Vršovců - Ing. Jan Setunský

simultánního všeuměla, řezače želez českých knížat středověku ... (zobrazit)