7. letní škola numismatiky v Olomouci

Setkání bude realizováno v termínu 30 . 8 . - 1 . 9 . 2024

Přihláška k Letní škole je otevřena na VŠ teologické University Palackého v Olomouci na (odkaz na přihlášku)  

Informace na webu ICV (odkaz na web) kde je uveden i zajímavý program přednášek.

Místo konání: Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra historie FF UP, Na Hradě 5, Olomouc

Školné činí pro studenty 700Kč a pro ostatní 1.300Kč a bude uhrazeno zájemcům na náklady pobočky. Dopravu zajišťuje osobním vozem předseda pobočky pan J.Setunský. 

Přihlášku vyplňte na webových stránkách a po absolvování kurzu předložte hospodáři pobočky k proplacení. 

Po přihlášení a doloženém zaplacení kurzu, konzultujte dopravu s předsedou na tel. 603 543 539 nejdéle do 15.7.2024. 

Ubytování na 2 noci je třeba si zajistit individuálně na vlastní náklady.

Budeme se těšit na viděnou! 

Program přednášek: